Hosting dùng riêng

Đánh giá bài viết

Hosting dùng riêng dành cho các bạn muốn các địa chỉ IP riêng biệt khi mua nhiều hosting hoặc làm nhiều website tại Web Bách Thắng

 

Cá nhân
70,000 đ/tháng
Dung lượng: 1,5 GB [SSD]
Băng Thông: unlimited
Sub-domain: unlimited
Email: unlimited
FTP: unlimited
Database: 2
Addon domain: 0
Park domain: unlimited
Bán Chuyên Nghiệp
110,000 đ/tháng
Dung lượng: 2 GB [SSD]
Băng Thông: unlimited
Sub-domain: unlimited
Email: unlimited
FTP: unlimited
Database: 3
Addon domain: 1
Park domain: unlimited
Chuyên Nghiệp
145,000 đ/tháng
Dung lượng: 3 GB [SSD]
Băng Thông: unlimited
Sub-domain: unlimited
Email: unlimited
FTP: unlimited
Database: 5
Addon domain: 2
Park domain: unlimited
Doanh Nghiệp
280,000 đ/tháng
Dung lượng: 7 GB [SSD]
Băng Thông: unlimited
Sub-domain: unlimited
Email: unlimited
FTP: unlimited
Database: 10
Addon domain: 3
Park domain: unlimited
Tư Vấn Báo Giá