Bảng Giá Cho Thuê Website Chuẩn Seo Chuẩn Di Động Bảo Hành Trọn Đời

Đánh giá bài viết
CƠ BẢN
250.000đ/tháng
Sản phẩm: 100
Băng thông: 50G
Giao diện: giới hạn
Chuẩn di động
Tối ưu SEO
Chỉnh sửa giao diện: Không
Tùy chỉnh menu
Tư vấn phát triển web: KHÔNG
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB
CHATLIVE: Có
BẢO HÀNH: 24/7
Thanh toán: Tối thiểu 12 tháng
CHUYÊN NGHIỆP
350.000đ/tháng
Sản phẩm: không giới hạn
Băng thông: không giới hạn
Giao diện: không giới hạn
Chuẩn di động
Tối ưu SEO
Chỉnh sửa giao diện: Có
Tùy chỉnh menu
Tư vấn phát triển web: CÓ
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB
CHATLIVE: Có
BẢO HÀNH: 24/7
Thanh toán: Tối thiểu 6 tháng
VIP
550.000đ/tháng
Sản phẩm: không giới hạn
Băng thông: không giới hạn
Giao diện: không giới hạn
Chuẩn di động
Tối ưu SEO
Chỉnh sửa giao diện: Có
Tùy chỉnh menu
Tư vấn phát triển web: CÓ
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEB
CHATLIVE: Có
BẢO HÀNH: 24/7
Thanh toán: Tối thiểu 6 tháng
Tư Vấn Báo Giá